İptal ve İade Koşulları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında [●] tarihinde (“İmza Tarihi”) imzalanmıştır.

 • A- 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza, 34360 Şişli/İstanbul adresinde bulunan HUB Bilişim ve Yazılım Anonim Şirketi (“Gamehub”)
 • B- [●] (“Alıcı”)

Gamehub ve Alıcı münferiden “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Alıcı, Gamehub tarafından arayüz olarak sunulan “Mesafeli Satış Sözleşmesi” kutucuğunu işaretlemekle işbu Sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki tanımlar karşıladıkları anlamları ihtiva eder.

Bakan

Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı ifade eder.

Bakanlık

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı ifade eder.

Kanun

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

Hizmet

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ifade eder.

Site

Gamehub tarafından yayınlanan www.gamehub.com alan adlı internet sitesini ifade eder.

Mal

Alışverişe konu olan elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı tarafından Site üzerinden ücreti mukabilinde Mal ve/veya Hizmet edinimi hususunda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin işbu Sözleşme, Kanun ve Yönetmelik kapsamında belirlenmesidir.

 1. SİPARİŞ VE ALICI BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından aşağıdaki Mal ve/veya Hizmetler sipariş edilmiştir.

1-      [Mal ve/veya Hizmet’in adı]

[Mal ve/veya Hizmet’in açıklaması]

[Mal ve/veya Hizmet’in birim fiyatı] [KDV Dahil ve Hariç olarak gösterilmelidir]

İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından sipariş edilen Mal ve/veya Hizmetler’in genel özellikleri, kapsamları ve kullanım koşul ve şartları Site üzerinde ilgili Mal ve/veya Hizmet için açık bir şekilde belirtilmiştir. Alıcı, işbu Sözleşme ile bu bilgilerin her birini kendisinden beklenecek özenle okuduğunu ve anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından sipariş edilen yukarıdaki Mal ve/veya Hizmetler, bilgileri Alıcı tarafından Site üzerinden sağlanan aşağıdaki hedef adres/hesap için gönderilecek/iletilecektir.

[●] [Alıcı’nın hesap/adres, ad-soyad ve diğer sağladığı bilgiler]

Alıcı, yukarıda belirtilen Mal ve/veya Hizmetler’in Gamehub tarafından işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası olarak sağlanabilmesi adına belirtmiş olduğu yukarıdaki bilgilerin doğru, gerçek ve teslime tesellüme kabil bilgiler olduğunu, işbu bilgilerin hatalı olmasından kaynaklı Gamehub uhdesinde herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından alınan ürünlerin Alıcı haricinde başka bir kişiye teslim edilmesi (“Teslim Edilecek Kişi”) halinde, yukarıda belirtilen Alıcı bilgileri, Teslim Edilecek Kişi bilgileri olarak değerlendirilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, işbu hüküm sadece teslimat bilgileri için geçerli olup Teslim Edilecek Kişi işbu Sözleşme’ye taraf değildir.

 1. ÖDEME

İşbu Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen fiyatlar, aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde Alıcı tarafından, Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki cayma ve iade koşulları saklı kalmak kaydıyla, ödenecektir.

Ödeme Şekli:                           [Abonelik şeklinde aylık/6 aylık/senelik ödeme olması halinde belirtilmelidir]

İlk Tahsilat Tarihi:

Site’de ve işbu Sözleşme’de listelenen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaadler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

İşbu Sözleşme ile Taraflar’ın mutabık kaldığı alımlarda yenileme usulü uygulanmaktadır. Yenileme usulü gereği, Alıcı tarafından iptal edilmedikçe işbu Sözleşme kapsamında abonelik şeklinde sağlandığı açıkça belirtilmiş olan Mal ve/veya Hizmetler, abonelik süresinin sona ermesini müteakip yenilenen fiyatlar ve ödeme biçimleri ile kendiliğinden geçerli olur, işbu Sözleşme hükümleri kapsamında Taraflar’ın hukuki ilişkileri yenilenen hususlar üzerinden devam eder.

 1. GENEL HÜKÜMLER
  • 1. Alıcı, işbu Sözleşme ile sipariş ettiği Mal ve/veya Hizmetler’e ilişkin Site’de umuma yayınlanmış olan bilgileri ve detayları okuduğunu, fiyatlandırma seçeneklerinin her birini görüntüleyebildiğini ve kendisine uygun olduğuna kanaat getirdiği ödeme sistemini özgür iradesiyle seçtiğini, bu yükümlülüğü ile bağlı kalacağını, sipariş edilen Mal ve/veya Hizmetler’e ilişkin özellik, fiyat, ödeme yöntemleri gibi bilgileri Sözleşme’nin akdedilmesinden önce işbu siparişine konu Ön Bilgilendirme metninden elektronik ortamda doğru ve eksiksiz bir şekilde edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 2. İşbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen Mal ve/veya Hizmetler, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, Alıcı’nın belirttiği teslimat adresinin uzaklığı da dikkate alınarak Ön Bilgilendirme metninde bildirilen süre zarfı içerisinde teslim edilecektir. İşbu yükümlülüğe aykırılık halinde Alıcı’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.
  • 3. Gamehub işbu Sözleşme konusu Mal ve/veya Hizmetleri basiretli bir tacirden beklenecek özenle, herhangi bir ayıptan ari, çalışır ve fonksiyonel vaziyette, piyasada eşdeğer bir Mal ve/veya Hizmet’ten beklenecek performansta, standartlara uygun, Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde kabul edilebilir nitelikte olacak şekilde Alıcı’ya sunmakla yükümlüdür.
  • 4. Gamehub, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı tarafından sipariş edilen Mal ve/veya Hizmet ile eşdeğer kalitede ve fiyatta başka bir Mal ve/veya Hizmet sağlayabilir. Bunun için Alıcı’nın açık onayı gerekmektedir.
  • 5. Gamehub, sipariş konusu Mal ve/veya Hizmetler’in ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 6. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Gamehub’ın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 7. Eğer herhangi bir sebeple Alıcı tarafından teslim alınan Mal ve/veya Hizmetler’e ilişkin yapılan elektronik ödeme bedelinin ilgili kurum ve kuruluşlarca Gamehub’a ödenmemesi halinde Alıcı, teslimi yapılan Mal ve/veya Hizmetler’in, uygulanabilir olduğu ölçüde, gönderim bedelleri Gamehub’a ait olacak şekilde 3 (üç) gün içerisinde iade edilmesinden sorumludur.
  • 8. Gamehub, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Gamehub’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Gamehub tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Gamehub’ı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 9. Gamehub, işbu Sözleşme ile Alıcı’nın sağlamış olduğu iletişim bilgileri vasıtasıyla pazarlama, promosyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilmek adına elektronik ileti gönderme hakkına sahiptir. Alıcı, işbu hükümde belirtilen elektronik iletilerin kendisine gönderilmesini istemiyorsa, işbu Sözleşme’nin Site üzerindeki işaret kutucuğuna benzer şekilde aynı arayüzde bulunan “Tanıtım ve promosyonlardan haberdar olmak istiyorum” kutucuğunun içini boş bırakmalıdır.
  • 10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
  • 11. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Gamehub, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Gamehub, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
 2. CAYMA HAKKI
  • 1. Alıcı, mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Gamehub’a bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Gamehub’a aittir. Alıcı, iş bu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  • 2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Gamehub'a iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’de düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 1. a) 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. b) İade formu,
 3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. d) Gamehub, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 5. e) Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Gamehub’ın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
 6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Gamehub tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
  • 1. Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
  • 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
 2. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  • 1. Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Gamehub’ın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
 3. YETKİLİ MAHKEME
  • 1. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
  • 2. 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2018 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
 1. a) 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

 • 3. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
 1. YÜRÜRLÜK
  • 1. Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Gamehub, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

ALICI

GAMEHUB